×
 
magazyn logistyczny,
Warszawa

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego o część magazynową.