×
 
magazyn,
Błonie

Budynek przeznaczony do magazynowania płodów rolnych.