×
 
sortownia,
Rębowola

Budynek sortowni owoców z chłodnią i częścią socjalno – biurową oraz infrastrukturą techniczną.