×
 
magazyn- chłodnia,
Wola Rakowa

Budynek magazynu-chłodni, wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą.