×
 
budynek wielorodzinny,
Ostrów

Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Projekt wykonany wraz z pracownią projektową PROMARK, Jan Kaczmarek