×
 
hotel,
Łask- Kolumna

budynek rehabilitacyjno – hotelowy wraz z infrastrukturą techniczną